Ndihmë Financiare-Engjellushe Musaj

Ndihmë Financiare-Sheqere Boba

Ndihmë Financiare-Faik Markeci

Ndihmë Financiare-Zabit Jakimi

Bursat e Larta

Bursat Profesionale Gjeologji

Bursat Profesionale

Paketa Fiskale

Investimet Prioritare

Listprezanca e Këshilltarëve

Marrveshje Bashkëpunimi

Miratim i Buxhetit

Miratim Rregulloje e Këshillit Bashkiak

Ndihma Ekonomike Shkurt

Ndihmë Financiare Fondi Rezervë

Ndihmë Financiare-Elsa Tola

Ndihmë Financiare-Fisnik Cami

Ndihmë Financiare-Fitore Bici

Numri i Punonjësve

Për Ndihmat Financiare

Përfundimin e Procedurave të Privatizimit të Banesave

Privatizim Banesash

Shpronësimet Për Interes Publik