”Europe & Youth” Summer Camp
Prej 3 ditesh Njesia e Integrimit Evropian ne bashkine Bulqize me mbeshtetjen e projektit ”Bashkite per ne Evrope” po zhvillon ”Europe & Youth” Summer Camp me te rinj nga qyteti Bulqize. Aktiviteti 5 ditor po zhvillohet ne Qendren Rinore te bashkise por edhe ne natyre, ku nxenesit po marrin njohuri te ndryshme mbi Bashkimin Evropian, Njesine e Integrimit Evropian ne bashki, bursat Erasmus Plus etj. Gjithashtu ata jane angazhuar ne lojera dhe aktivitete te ndryshme me qellim aktivizimin e te menduarit kritik dhe te kuptuarit te natyres se qytetarise evropiane.