Fushe -Bulqiza  eshte nje nga njesite administrative me te aferta te qytetit, ne te cilen kane filluar punimet per objektin  “Rikonstruksion Rruga Koder e Danit” me nje vlere prej 32.167.481 leke pa TVSH. Ky ishte një premtim elektoral, i cili po realizohet dhe do të lehtësojë jetën banorëve të kësaj zone. Kjo rruge  ka nje  gjatesi  L=2125m, gjeresi 3.5 m te shoqeruar me bankina ne te dy anet e trupit te rruges, gjithashtu ka vepra arti si: mure tombino etj. Nga realizimi i kesaj rruge perfitojne rreth 800 banore.
Edhe pse puna ka nisur vetëm para disa ditësh, punimet kanë ecur me ritme shumë të shpejta.
Këto vite do të shërbejnë për të rikthyer besimin e qytetarëve tek të zgjedhurit e tyre!