⛹️‍♀️𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭, 𝐒𝐡𝐞𝐧𝐝𝐞𝐭 & 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐭𝐢𝐦🤾🏻
🔸️Fëmijët e Lagjes Gjeologu📍, dhe jo vetëm, sot kanë më shumë mundësi argëtimi falë punës që #BashkiaBulqizë po kryen për terrenet e reja sportive.
🔸️𝘍𝘶𝘴𝘩𝘢𝘵 𝘦 𝘷𝘰𝘭𝘦𝘫𝘣𝘰𝘭𝘭𝘪𝘵 & 𝘣𝘢𝘴𝘬𝘦𝘵𝘣𝘰𝘭𝘭𝘪𝘵⛹️‍♀️ do të jenë në funksion të plotë për komunitetin, një mundësi e përkryer për të pasuruar jetën sociale me më shumë aktivitete sportive dhe shëndet të mirë për fëmijët e grupmoshave të ndryshme.
AlbaniaUSA