#BashkiaBulqizë u bë pjesë e marrëveshjes së bashkëpunimit midis bashkive të Qarkut Dibër dhe projektit #BashkiTëForta.
Varësisht kësaj marrëveshjeje🖋️ synohet një përmirësim i qeverisjes vendore përmes punës në menaxhimin mbetjeve, institucioneve arsimore, këshillave dhe organeve kolegjiale brenda bashkisë, etj.
AlbaniaUSA