NJOFTIM PER DEGJESE PUBLIKE date 24.04.2024, ora 16:00 ne NJA Gjoricë, në Ramnagore.

Bashkia Bulqizë me date 24.04.2024, ora 16:00 do të zhvillojë Dëgjesë Publike ne Njësine Administrative Gjoricë, në Ramnagore. Ftojmë banorët e Njësisë Administrative, punonjës të arsimit, shëndetësisë, kryetarët e strukturave komunitare, organizatat e shoqërisë civile, media, komuniteti i biznesit , fermerë dhe blegtorë në lidhje me projekt-aktin Dhënie në përdorim të fondit pyjor kullusor me qëllim: Ndërtim parku fotovoltaik subjekti AR-BA.06, subjekti Cami International, subjekti CAMI BI.

 

Ju mirëpresim!

 

 

Kalendari i Konsultimeve publike Tetor 2022

 

Konsultim Publik Njesia Administrative Martanesh

 

Konsultim Publik Njësia Administrative Zerqan

 

Konsultim Publik Njësia Administrative Shupenzë

 

Konsultim Publik Njësia Administrative Gjoricë

 

Konsultim Publik Njësia Administrative Ostren

 

Konsultim Publik Njësia Administrative Bulqizë

 

Konsultim Publik Njësia Administrative Fushë-Bulqizë

 

Konsultim Publik Njësia Administrative Trebisht

AlbaniaUSA