ME NJERËZIT ❤️ PËR NJERËZIT
🎯Gjatë një dëgjese publike me banorë të fshatrave të NjA Ostren, ku ndamë planet tona për zhvillimin e zonës dhe dëgjuam kërkesat e tyre për t’u adresuar zgjidhje ne #Buxhetin2023.
🔸️Infrastruktura rrugore
🔸️Përmirësimi i shërbimeve
🔸️Kanalet ujitëse
🔸️Ndërhyrjet në rrjetin e energjisë elektrike
ishin disa nga shqetësimet e përbashkëta që diskutuam dhe që do të vleresohen për tu përfshirë në zërat e #buxhetit2023.
AlbaniaUSA