Këshilli Bashkiak Bulqizë zhvilloi ditën e sotme mbledhjen e rradhës dhe u miratuan këto vendime:
#Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike nga grandi 6% të fondeve të deleguara për muajin Maj 2023”.
#Vendim “Për miratimin mbi nivelin e pagave për nënpunësit civilë dhe punonjësit administrativ për Bashkinë Bulqizë për vitin 2023”.
U zgjodh Sekretar i Këshillit Bashkiak Z.Fitim Balla.
AlbaniaUSA