Këshilli Bashkiak Bulqizë zhvilloi ditën e sotme mbledhjen e rradhës ku u diskutuan dhe u miratuan këto vendime:
#Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike nga grandi 6% të fondeve të deleguar për muajin Korrik 2023’’.
#Vendim “ Për miratimin e fondit për ndihmë financiare për Z.Romeo Faredin Shehu”.
#Vendim “ Për miratimin e fondit për ndihmë financiare për Z. Myslim Qamil Shehu”.
#Vendim “ Për miratimin e fondit për ndihmë financiare për Z.Ardian Adem Muça”.
#Vendim “Për miratimin e listës së familjeve të dëmtuara nga tërmeti për përfitimin e bonusit të qerasë”.
#Vendim “Për miratim fondi për ndihmë shtetërore financiare” .
#Vendim “Për miratimin e pagave dhe numrit të përgjithshëm të punonjësve të administratës së Bashkisë Bulqizë për vitin 2023”.
#Kërkesa të drejtuara Këshillit Bashkiak.
#Analizë e sektorit të turizmit në bashki për masat e marra për mbarëvajtjen e sezonit turistik.
#Seancë informuese mbi planet dhe projektet e Bashkisë për rininë.
AlbaniaUSA