ME TË RINJTË ❤️ PËR TË RINJTË
🎯Sot, në një dëgjesë publike me të rinjtë e Bulqizës, ku dëgjuam me kujdes idetë e tyre për ta çuar bashkinë tonë përpara.
Në këto tre vite, rinia ka qenë në fokusin tonë me në çdo moment.
🔸️Krijimi i Këshillit Vendor Bulqizë
🔸️Krijimi i Bordit Rinor Bulqizë
🔸️Trajnimet me Bordin e të Rinjve
🔸️Trajnimet e dedikuara “Europa & Rinia” dhe “Krizat dhe zgjerimi i BE-së”
🔸️Aktivitetet për nxitjen e pjesëmarrjes aktive
🔸️Konsultimet publike me të rinjtë
✅️Këto kanë qenë vetëm disa nga punët e mira që kemi bërë me ta në këto tre vite.
Viti i ardhshëm dhe në vijim do t’i kthejë të rinjtë e Bulqizës në aktorë të rëndësishëm të vendimmarrjeve tona në lidhje me projektet që lidhen me zhvillimin e bashkisë sonë.
AlbaniaUSA