🍀𝘿𝙞𝙩𝙚𝙣 𝙚 𝘽𝙤𝙩𝙚𝙧𝙤𝙧𝙚 𝙩𝙚 𝙋𝙖𝙨𝙩𝙧𝙞𝙢𝙞𝙩,🍀 bashkë me stafin e Bashkisë, në angazhimin tonë për të pastruar Bulqizën dhe mobilizuar qytetarët, institucionet, bizneset në aksione pastrimi, për një natyrë të pastër dhe një mjedis
të mbrojtur nga ndotja.
AlbaniaUSA