Në 𝘿𝙞𝙩ë𝙣 𝙉𝙙ë𝙧𝙠𝙤𝙢𝙗ë𝙩𝙖𝙧𝙚 𝙩ë 𝙂𝙟𝙪𝙝ë𝙫𝙚 𝙩ë 𝙃𝙪𝙖ja, Kryetari i Bashkisë z.Lefter Alla ishte sot në Kopshtin “Eleni Kola” duke ndjekur nga afër mësimin në gjuhën angleze. Risi këtë vit është mësimi i gjuhës angleze që në nivelin parashkollor për të gjithë të vegjëlit e kopshteve.
𝘒𝘶𝘧𝘪𝘫𝘵ë 𝘦 𝘨𝘫𝘶𝘩ë𝘴 𝘴𝘪𝘮𝘦 𝘫𝘢𝘯ë 𝘬𝘶𝘧𝘪𝘫𝘵ë 𝘦 𝘣𝘰𝘵ës 𝘴𝘪𝘮𝘦.
𝘓𝘶𝘥𝘸𝘪𝘨 𝘸𝘪𝘵𝘵𝘨𝘦𝘯𝘴𝘵𝘦𝘪𝘯
AlbaniaUSA