📍Krastë përmbyllëm takimet me grupet e interesit për buxhetin #2024. Parashtruam planet dhe projektet që kemi parashikuar ku pas shumë vitesh Martaneshi do të jetë në fokus të investimeve dhe përmirësimeve.
AlbaniaUSA