Bashkia Bulqizë me date 24.04.2024, ora 16:00 do të zhvillojë Dëgjesë Publike ne Njësine Administrative Gjoricë, në Ramnagore. Ftojmë banorët e Njësisë Administrative, punonjës të arsimit, shëndetësisë, kryetarët e strukturave komunitare, organizatat e shoqërisë civile, media, komuniteti i biznesit , fermerë dhe blegtorë në lidhje me projekt-aktin Dhënie në përdorim të fondit pyjor kullusor me qëllim: Ndërtim parku fotovoltaik subjekti AR-BA.06, subjekti Cami International, subjekti CAMI BI.

 

Ju mirëpresim!

 

 

AlbaniaUSA