#BashkiaBulqizënisKonsultimetPublike.

Ftojmë të gjithë banorët e Lagjes së Re, Vajkal 1,Vajkal 2, biznese dhe grupe interesi në dëgjesën publike që do të zhvillohet ditën e mërkurë,04.10.2023,16:00,ambjentet e fushës së sportit pranë shkollës 9-vjeçare “Shefqet Tançi”, Qyteti i Ri.

Dëgjesa Publike paraprin hartimit të Projekt-Buxhetit për vitin 2024.

Pjesëmarrja juaj bën të mundur adresimin e problematikave dhe është një garanci për shërbime më cilësore.

#bashkiabulqize

#degjesapublike

AlbaniaUSA