#BashkiaBulqizënisKonsultimetPublike.

Ftojmë të gjithë banorët e Lagjes Minatori &Gjeologu,biznese dhe grupe interesi në dëgjesën publike që do të zhvillohet ditën e premte,29.09.2023,16:00,Kinemaja e qytetit.

Dëgjesa Publike paraprin hartimit të Projekt-Buxhetit për vitin 2024.

Pjesëmarrja juaj bën të mundur adresimin e problematikave dhe është një garanci për shërbime më cilësore.

#bashkiabulqize

#degjesapublike

AlbaniaUSA