One Stop Shop

Zyra “One Stop Shop” (me një ndalesë) pranë Bashkisë Bulqizë, krahas shumë mundësive të tjera, u vjen në ndihmë qytetarëve edhe për disa shërbime të tjera pa pagesë, siç janë ato të paketës së mundësuar nga E-Albania.
Kjo ka si qëllim tu shërbejë më shumë qytetarëve duke iu ardhur në ndihmë edhe nëpërmjet portalit qeveritar me anë të së cilit ofron ndër të tjera këto shërbime:
• E-albania
• Aplikime nëpërmjet sistemit E-albania për pasaportat
• Rezervimi i orareve për zyrat e Aleat (Pasaporta, karta ID)
• Certifikatë familjare
• Certifikatë personale
• Vërtetim pensioni
Zyra është e hapur gjatë orareve zyrtare në çdo ditë të javës.

Lista e plotë e shërbimeve të OSSH.

AlbaniaUSA