Falë investimit të Bashkisë Bulqizë, kjo rrugë tashmë është plotësisht funksionale, me të gjitha standardet, përfshirë sinjalistikën rrugore dhe mbrojtëset metalike anësore.
“Rruga e Kodrës së Danit, një projekt i realizuar që na frymëzon për më shumë punë dhe angazhim në interes të komunitetit”.

#BulqizaJonë
#KodraDanit
#SkaKohëPërPushim

AlbaniaUSA