DOKUMENTAT QË KËRKOHEN

PËR TË APLIKUAR NË NJERIN PREJ PROGRAMEVE TË STREHIMIT SOCIAL, SIPAS KATEGORIVE

 

1-PËR INVALIDËT

 1. ÇERTIFIKATË FAMILJARE
 2. FOTOKOPJE E KARTËS SË IDENTITETIT
 3. VËRTETIM QË JE BANOR I QYTETIT
 4. VËRTETIM NGA ZYRA E NDIHMËS EKONOMIKE
 5. VËRTETIM NGA HIPOTEKA
 6. KONTRATË QIRAJE E NOTERIZUAR
 7. TË ARDHURAT FAMILJARE
 8. FOTOKOPJE E RAPORTIT MJEKSOR

 

2- PËR ÇIFTET E REJA

 1. ÇERTIFIKATË FAMILJARE
 2. FOTOKOPJE E KARTËS SË IDENTITETIT
 3. VËRTETIM QË JE BANOR I QYTETIT
 4. VËRTETIM NGA HIPOTEKA
 5. KONTRATË QIRAJE E NOTERIZUAR
 6. ÇERTIFIKATË MARTESE, KU MOSHA E DY TË RINJVE NUK DUHET TË KALOJË 55-VJEÇ
 7. TË ARDHURAT FAMILJARE

 

3-PËR TË DIVORCUARIT

 1. ÇERTIFIKATË FAMILJARE
 2. FOTOKOPJE E KARTËS SË IDENTITETIT
 3. VËRTETIM QË JE BANORE I QYTETIT
 4. KONTRATË QIRAJE E NOTERIZUAR
 5. VËRTETIM GJYKATE QË KA NË NGARKIM FËMIJËT
 6. TË ARDHURAT FAMILJARE
 7. VËRTETIM NGA HIPOTEKA
AlbaniaUSA