U zhvillua sot në Sallën e Këshillit Bashkiak mbledhja e rradhës dhe u miratuan këto vendime:
#Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike nga grandi 6% të fondeve të deleguara për muajin Janar 2023”.
#Vendim “Për Miratimin e Parashikimit të të Ardhurave të programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026”.
#Vendim “Për Miratim fondi për ndihmë shtetërore financiare”.
#Vendim “Për miratim fondi për ndihmë financiare për diegie banese”.
#Vendim “Për miratim dhënie me qera të ambjenteve të shërbimit pyjor,drejtorisë në Ujësjellës Kanalizime Dibër Sh.A”.
#Vendim “Për dhënie me qera të një sipërfaqeje pyjore.”
#Seancë informuese mbi ndryshimet klimatike dhe situatën mjedisore.
#Analizë nga Drejtoria Arsimit, Kulturës Rinisë,Sportit TIK, BE ,Turizmit dhe Mjedisit mbi punën,rezultatet për periudhën Janar 2022-Janar2023.
AlbaniaUSA