Të bekuar për trashëgiminë tonë kulturore.
#Traditë, #art e #kulturë në çdo detaj e çdo ngjyrë të veshjeve tona popullore.
#Ostreni është një thesar më vete i kësaj trashëgimie.
Ta vizitojmë Ostrenin dhe të gjithë Bulqizën.
Të njohim dhe të mbrojmë traditën, si një pasuri të çmuar të trashëguar ndër breza.
#VizitoBulqizën
#VizitoOstrenin
#Traditë #Kulturë

AlbaniaUSA