🎯Në dëgjesën publike të radhës, u mblodhëm me banorë të NjA #Zerqan, ku ndamë shqetësimet, nevojat dhe mundësitë tona për të adresuar zgjidhje ndaj çështjeve që i përkasin pushtetit vendor dhe atyre për të cilat duhet t’u drejtohemi instancave qeveritare.
🔸️Puna me infrastrukturën rrugore;
🔸️Nevojat për zhvillimin e infrastrukturës vaditëse;
🔸️Përmirësimi dhe investimet në ujësjellës;
🔸️Domosdoshmëria për të ndërhyrë në rrjetin elektrik;
🔸️Vëmendja ndaj pastrimit;
ishin disa nga shqetësimet e përbashkëta të banorëve nga #Strikçan, #Sopot, #Krajkë, #Valikardhë, #Godvi, #Peladhi, #Tërnovë, #Smollik, #Sofraçan, #ZallStrikçan, #ZallSopot, #Zerqan dhe të gjithë fshatrat e kësaj njësie.
🔶️#buxhetin2023, Bashkia Bulqizë do të tregojë një vëmendje të shtuar ndaj adresimit për zgjidhje të çdo nevoje të banorëve tanë, anekënd Bulqizës.
AlbaniaUSA