1 – Të dhënat e koordinatorit për të drejtën e informimit

4 – Informacion i dhënë më parë

6 – Kufizimi i së drejtës së informimit

AlbaniaUSA