BULQIZA  NJË  PERLË  E FSHEHUR E SHQIPËRISË

 

Bulqiza ështē strehë e një natyre jashtëzakonshme të virgjër dhe të panjohur. Burimet natyrore janë shpërndarë nëpër të gjithë territorin dhe përzgjedhja mes këtyre bukurive është mjaft e vështirë. Bulqiza kufizohet në veri me Dibrën ,në perëndim me Klosin, në jug-perëndim Tiranën, në jug me Librazhdin dhe në lindje me Republikën e Maqedonisë.Qendra administrative është qyteti Bulqizë.Bulqiza ka ne administrim dy qytete(Bulqize,Kraste) dhe 63 fshatra.Relievi kodrinor-malor përcakton si burime kryesore gjeneruese bujqësinë dhe blegtorinë, por pa harruar edhe industrinë e nxjerrjes së kromit dhe atë të pasurimit të mineralit të kromit, ku rajoni i Bulqizës është mjaft i njohur. Ndërkohë, një tjetër burim i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të këtij rajoni konsiderohet edhe turizmi malor familjar si dhe ngritja e qendrave për grumbullimin e bimëve medicinale, me të cilat zona është mjaft e pasur.

 

Më poshte gjeni të linkuar disa nga pikat kryesore turistike të Bulqizës.

 

Hapja e Sezonit Turistik Bulqize 21 Maj 2021

 

Pasuritë Natyrore të Bulqizës.

 

3 Gusht 2021 “Festa e Zerqanit”

 

Ekspozitë “1001 Aventurat Bulqizë”.           

 

Bukuri Natyrore të Fushë-Bulqizës. 

 

Ujëvara e Duriçit, Shenjimi i Shtigjeve.

 

Liqenet e Dhoksit, Shenjimi i Shtigjeve.

 

Lugina e Drini të Zi.

 

Veshja Tradicionale e Martaneshit.

 

Veshja Tradicionale  dhe Gatim Tradicional  të  Bulqizës.

 

Veshja Tradicionale e Ostrenit.

 

Parku Kombëtar Shebenik-Jabllanicë  dhe Liqeni i Zi

 

Mali i Bardhe  dhe  Bulqiza me Dëbore

 

Shupenza dhe Trebishti, bukuritë natyrore dhe kulturore të këtyre zonave.

 

 

AlbaniaUSA