Kopshtet janë të ndara në dy kategori në ato pa ushqim dhe ato me ushqim.

Numri i fëmijëve të regjistruar në kopsht pa ushqim:

Kopshte1

 

Numri i femijeve te regjistruar ne kopsht me ushqim:

kopshte me ushqim
AlbaniaUSA