Njësia administrative Martanesh

Njësia administrative Martanesh është një krahinë me shtrirje të gjërë gjeografike, me një sipërfaqe 169.2 km2 , me një terren kryesisht malor, që fillon nga 600 m mbi nivelin e detit e deri në 2020 m. kjo sipërfaqe shtrihet mes Tiranës, Librazhdit, Klosit dhe Bulqizës.

Martaneshi është një trevë e banuar që në lashtësi. Në fshatin Gjon është gjetur një çekiç guri, origjinali i të cilit ndodhet në Muzeun Historik të Matit, i cili sipas përcaktimeve të arkeologëve i përket lashtësisë.

Fshatrat: Krastë ( qyteti), Gjon, Melcu, Peshk, Ndërfushas, Lenë, Stavec, Val,

Popullsia e saj është 2194 banorë.

AlbaniaUSA