KRYETARE E KËSHILLIT BASHKIAK

TATIANA ALIKAJ

1- Komisioni për çështjet Juridike, Rendit dhe Mbrojtjes Civile.

Melina Xhollo
Kryetare
Anita Gumeni
N/Kryetare
Mehmet Nelaj
Anëtar
Dhimitraq Lapa
Anëtar
Kozeta Statha
Anëtare
Albana Imeraj
Anëtare
Filip Xuxi
Anëtar

2- Komisioni i Ekonomisë dhe Financës.

Armand Hysi
Kryetar
Arben Vogli
N/Kryetar
Dhimitraq Lapa
Anëtar
Fatbardha Beshiku
Anëtare
Anita Gumeni
Anëtare
Violeta Taho
Anëtare
Përparim Fataj
Anëtar

3- Komisioni i Arsimit, Kulturës, Sporteve dhe Shoqërisë Civile.

Eleni Barka
Kryetare
Hariz Mëma
N/Kryetar
Albana Imeraj
Anëtare
Urani Shendi
Anëtar
Barjam Alidhima
Anëtar

4- Komisioni i Urbanistikës dhe Territorit.

Feruz Basho
Kryetar
Barjam Alidhima
N/Kryetar
Rustem Duka
Anëtar
Kozata Statha
Anëtare
Armand Hysi
Anëtar
Qesko Çakalli
Anëtar
Urani Shendi
Anëtar

5- Komisioni i Shëndetësisë, Mjedisit, Ushqimit .

Hasime Çibuku
Kryetare
Venera Guri
N/Kryetare
Panajot Gunari
Anëtar
Përparim Ahmeti
Anëtar
Violeta Taho
Anëtare

6- Komisioni i Bujqësisë, Blegtorisë, Peshkimit dhe Ujërave.

Qesko Çakalli
Kryetar
Feruz Basho
N/Kryetar
Landi Hito
Anëtar
Zana Pirro
Anëtare
Alqi Babi
Anëtar

7- Komisioni i Turizmit, Tregtise dhe Transportit.

Ferasete Veliu
Kryetare
Përparim Ahmeti
N/Kryetar
Rustem Duka
Anëtar
Mihal Lapa
Anëtar
Arben Vogli
Anëtar

8- Komisioni për Shërbimet Publike, Strehimit dhe Çështjeve Sociale.

Hariz Mëma
Kryetar
Fatbardha Beshiku
N/Kryetare
Panajot Gunari
Anëtar
Landi Hito
Anëtar
Përparim Fataj
Anëtar
AlbaniaUSA