Kryebashkiakja Znj.Festime Mjeshtri inaguroi sot Qendrën Komunitare Multifunksionale.

Kryebashkiakja Znj.Festime Mjeshtri inaguroi sot 🤝 Qendrën Komunitare Multifunksionale.
Nga janari i vitit 2023, Terre des hommes – Albania dhe UNICEF Albania me mbështetjen financiare të qeverisë Britanike ( British Embassy Tirana ) po implementojnë projektin “Ngritja e rezistencës parandaluese dhe shërbimet e reagimit të menjëhershëm për fëmijët viktima të trafikimit dhe formave të rënda të dhunës” në bashkinë Bulqizë.
Qëllimi i këtij projekti është të përmirësojë qasjen në shërbimet sociale komunitare për të parandaluar dhe ofruar shërbime mbrojtëse për viktimat potenciale të trafikimit. Kjo përfshin ofrimin e masave parandaluese për komunitetet në rrezik, me një vëmendje të veçantë te të rinjtë dhe popullsia e pafavorizuar.

Këshilli Bashkiak Bulqizë zhvilloi ditën e sotme mbledhjen e rradhës ku u diskutuan dhe u miratuan këto vendime:

Këshilli Bashkiak Bulqizë zhvilloi ditën e sotme mbledhjen e rradhës ku u diskutuan dhe u miratuan këto vendime:
#Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike nga grandi 6% të fondeve të deleguar për muajin Shtator 2023’’.
#Vendim “Për miratimin e fondit për ndihmë financiare për Z.Qamil Skënderi”.
#Vendim “Për miratimin e fondit për ndihmë financiare për Z.Festim Xheleka”.
AlbaniaUSA