Bashkia Bulqizë i eshte përgjigjur menjehere kërkeses së banorëve të fshatit Viçisht në NjA Gjoricë. Pas ankeses së tyre në platformën e bashkëqeverisjes në lidhje me nevojën për ndërhyrje në rehabilitimin e rrugës që lidh fshatin e tyre me njësinë dhe fshatrat e tjerë, Bashkia Bulqizë ka caktuar ekipet e punës për t’i dhënë përgjigje kërkesës së banorëve të këtij fshati.

Drejtoria e Shërbimeve Utilitare, Komunitare dhe Administrative ka nisur punën për rehabilitimin e rrugës së amortizuar. Janë rreth tre kilometër rrugë të cilat vetëm brenda disa ditëve do të jenë të rehabilituara.

Ndërkohë, përmirësimi i infrastrukturës rrugore do të vazhdojë të jetë nga prioritetet e punës së Bashkisë Bulqizë. Mjetet e renda te vene ne dispozicion jane duke vijuar nga puna.

 

AlbaniaUSA