Qytetarë të Bashkisë Bulqizë !

Në këtë rubrikë ju do te gjeni  formularë ose kërkesa të ndryshme të cilat ju udhëzojnë për dokumentacione të caktuara ne sektore te caktuara ose kerkesa/ankesa te kategorive te ndryshme të Bashkisë Bulqizë ku lehtesisht mund ti shkarkoni dhe ti ridergoni të plotesuara pranë Bashkisë Bulqizë nëpërmjet adresës së emailit : bashkia.bulqize@bulqiza.gov.al ose ti dergoni me poste në adresën postare të Bashkisë Bulqizë

There are no documents at this time.

AlbaniaUSA