Këshilli Bashkiak Bulqizë në praninë e kryetarit të bashkisë z.Lefter Alla zhvilloi sot mbledhjen e rradhës dhe në fund miratuan këto vendime:
#Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike sipas skemës së 6% për muajin Gusht 2022”.
#Vendim “Për një ndryshim në VKB nr.293 datë 24.12.2021 ,Për miratimin e Buxhetit të Bashkisë për vitin 2022.
#Vendim “Për regjistrimin fillestar të pronave në fshatin Sopot Njësia Administrative Zerqan.
#Vendim “Për dhënien në përdorim të fondit pyjor kullosor të shoqërisë Danmager Sh.p.k
#Informacion nga Aleanca e zgjeruar e Grave Bulqizë për punën dhe fushatën ndërgjegjësuese në Bashkinë Bulqizë”.
#Vendim “Për dhënie në përdorim nga fondi pyjor/kullosor”.
AlbaniaUSA