Këshilli Bashkiak i Bashkisë Bulqizë ka zhvilluar sot mbledhjen e radhës.
Në mbledhje u diskutuan një sërë çështjesh dhe në përfundim u miratuan vendimet e mëposhtme:
✅#Vendim për dhënien e ndihmës ekonomike sipas skemës 6% për muajin Shkurt 2022.
✅#Vendim për miratim fondi ndihmë shtetërore financiare për Z.Beqir Ramadan Jella.
✅#Vendim për miratim fondi ndihmë shtetërore financiare për Znj. Natasha Selim Jella.
✅#Vendim për miratimin e raportit të zbatimit të buxhetit të vitit 2021(Janar-Shkurt).
✅#Vendim për miratimin e një ndryshimi në vkb nr. 268, date 20.03.2021 “Sistemin e taksave vendore” Bashkia Bulqizë.
✅#Informacion për performancën e shërbimeve në nivel bashkie.
✅#Vendim për dhënie titulli Qytetar Nderi i Bulqizës z.Ramiz Daci
AlbaniaUSA