Prania  e Kryeministrit #EdiRama dhe disa prej anëtarëve të rëndësishëm të kabinetit qeveritar në Tregun Rajonal të Shupenzës,📍 si edhe bashkëbisedimi me banorë e fermerë të zonës, ishte një tjetër dëshmi e vullnetit të qeverisë për të mbështetur politikat tona për zhvillimin rural kudo në Bulqizë.
AlbaniaUSA