#Zerqan, duke festuar #SulltanNevruzin mes banorëve të ardhur nga njësi të ndryshme.🕌
Ëmbëlsirat dhe gatimet e shumta të prezantuara në panairin e ushqimeve të organizuar nga Shkolla 9-vjeçare “Demokracia” në #Valikardhë krijuan atmosferën 🌝e ditës së re, 🌞shpresës dhe 🌻ripërtëritjes, simbole të kësaj feste.
Padyshim që sot s’mund të mungonte🧁 hashurja, simboli i bereqetit dhe unitetit.
AlbaniaUSA