📚23 prilli është shpallur si Dita Botërore e Librit me një rezolutë të UNESCO-s, duke njohur rolin e tij si instrumenti më i fuqishëm për shpërndarjen e njohurive. Në kohën kur 🧑‍💻📲teknologjia, interneti dhe telefonat inteligjentë zënë kohën më të madhe të rinjve dhe fëmijëve, është thelbësore që të mbajmë lidhjen me librin dhe hapësirat kulturore.
Edhe në qytetin tonë, krahas fokusit në sfidat ekonomike dhe sociale, ⏭️ i japim prioritet pasjes së një biblioteke dhe pasurimit të saj në mënyrë të vazhdueshme.
Mirënjohëse ndaj studjuesit Shpëtim Cami dhe të gjithë kontribuesve për përpjekjet në promovimin e leximit dhe dijes në komunitetin tonë. 📚✨ #ditaboterorelibrit #PromovimiLibrit

AlbaniaUSA