Ka përfunduar ndërtimi i Qendrës Shëndetësore në #Zogjaj, të NjA Shupenzë.
Projekti u realizua me mbështetjen e “International Project Aid” dhe “Vizion OJF”, të cilët kontribuuan për ndërtimin nga fillimi të kësaj qendre..
Kjo qendër është e plotësuar me pajisje brenda të gjitha standardeve të nevojshme për këtë lloj shërbimi.
Bashkia Bulqizë vazhdon të angazhohet me ndërtimin e qendrave shëndetësore në të gjitha njësitë administrative, duke e vlerësuar investimin në shërbimin shëndetësor si ndër prioritetet e saj.
AlbaniaUSA