Këshilli Bashkiak Bulqizë zhvilloi ditën e sotme mbledhjen e parë për këtë vit dhe në fund mori këto vendime:
#Vendim”Për dhënien e ndihmës ekonomike nga grandi 6% të fondeve të deleguara për muajin dhjetor 2022”.
#Vendim “Për miratimin e kritereve për dhënien e ndihmës ekonomike nga grandi 6% për vitin 2023”.
#Vendim “Për miratim linjash transporti për vitin 2022-2023”.
#Vendim “Për miratimin e ndërtimit të bllokut të banesave sociale me qëllim strehimin në Partneritet Publik Privat,bashkia Bulqizë “.
#Analiza e planit social për çështje të strehimit.
AlbaniaUSA