Këshilli Bashkiak Bulqizë zhvilloi sot mbledhjen e rradhës ku mori pjesë edhe Kryetari i Bashkisë z.Lefter Alla,në fund u miratuan këto vendime:
#Vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga grandi 6% të fondeve të deleguar të muajit mars 2022.
#Vendim për miratimin e fondit për ndihmë financiare për znj.Bedrie Ali Lika.
#Vendim për miratimin e fondit për ndihmë financiare për z.Kadri Allaman Lika.
#Vendim për miratimin e listës së familjeve për përfitimin e statusit të pastrehë.
#Vendim për miratimin e tavaneve përgatitorë të shpenzime të programit buxhetor afatmesëm 2023-2025.
#Vendim për lidhjen e marrëveshjes specifike me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë me objekt” Krijimin e Subjektit të Kompetencave të Përbashkëta për kryerjen e furnizimit me ujë, largimin dhe përpunimin e ujrave të ndotura në zonat e shërimit në territorin e Bashkisë Bulqizë”.
#Vendim për vizitën e 50 Arbëreshëve në Bulqizë me rastin e 557 vjetorit të çlirimit të dibranëve nga pushtuesit osman.
AlbaniaUSA