Këshilli Bashkiak i Bashkisë Bulqizë ka zhvilluar sot mbledhjen e radhës  për muajin Nëntor 2021.
Në mbledhje u diskutuan një sërë çështjes dhe në përfundim u miratuan vendimet e mëposhtme:

✅ Vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga grandi 6% të fondeve të deleguar për muajin Tetor  2021.

✅ Vendim  për miratim fondi për ndihmë shtetërore financiare për Z.Gentian Demiri.

✅ Vendim  për miratim fondi për ndihmë shtetërore financiare për Z.Asllan Çupi.

✅ Vendim  për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve.

Analizë e Planit Social dhe barometri gjinor në Bashkinë Bulqizë.

 

AlbaniaUSA