Këshilli Bashkiak i Bashkisë Bulqizë ka zhvilluar sot mbledhjen e radhës.
Në mbledhje u diskutuan një sërë çëshjesh dhe në përfundim u miratuan vendimet e mëposhtme:
✅#Vendim për dhënien e ndihmës ekonomike sipas skemës 6% për muajin dhjetor 2021.
✅#Vendim për miratimin e kritereve për familjet në nevojë që do të trajtohen gjatë vitit 2022.
✅#Vendim për miratimin e kritereve për dhënien për ndihmat financiare gjatë vitin 2022.
✅#Miratimi i planit të Integritetit të Bashkisë Bulqizë për vitin 2021-2024.
✅#Vendim për paisjen me autorizim të qytetarit Z.Esat Dalip Tunaj me qëllim privatizimin e banesës.
✅#Plani Social i mbrojtjes së fëmijëve, vlerësimi i progresit dhe rishikimi i veprimeve të parashikuar për vitin 2021.
AlbaniaUSA