Ditën e sotme Këshilli Bashkiak Bulqizë zhvilloi mbledhjen e rradhës ku u miratuan këto vendime:
#Vendim “Për dhënien e ndihmën ekonomike sipas skemës 6% për muajin Maj 2022”.
#Vendim“ Për një ndryshim në VKB-në nr. 293 datë 24.12.2021 për miratimin e Buxhetit të Bashkisë për vitin 2022”.
#Vendim“ Për miratimin e raportit të monitorimit të buxhetit të vitit 2022 ( Janar – Prill) ”
#Vendim“ Për miratimin e rregullores së bashkisë në lidhje me Administrimin e mbetjeve”.
#Vendim “ Për dhënien e titullit qytetar nderi i Bulqizës Z. Ahmet Sujleman ZOGU
AlbaniaUSA