2021 ishte sërish një vit që e gjeti Bashkinë Bulqizë në çdo njësi të saj, me investime
✅në hapjen dhe ndërtimin e rrugëve,
✅përmirësimin dhe ndërtimin e kanaleve ujitëse,
✅në përpjekjen për furnizim me ujë 24 orë,
✅në përmirësimin e shërbimeve
e shumë nevoja të tjera të banorëve anekënd Bulqizës.
Puna për Bulqizën që duam do të vazhdojë e mbështetur mbi tre shtylla kryesore:
▶️Zhvillimi ekonomik, mirëqenia sociale dhe ekonomike;
▶️Burimet natyrore, mjedisi i qëndrueshëm dhe zhvillimi rural;
▶️Shërbimet dhe infrastruktura bazë dhe sekondare.
Bashkë, për Bulqizën që duam!🌹

AlbaniaUSA